9 XII (piątek) o godz.17.00 odbędzie się wykład prof. Wojciecha Chudziaka pt. Wyspy na szlakach dalekosiężnych ziemi lubuskiej we wczesnym średniowieczu. Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, archeolog, specjalista od problematyki Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu, badacz Pomorza i ziemi lubuskiej, autor wielu książek i artykułów poświęconych tej tematyce m.in. Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu i Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Ostatnio kierownik projektu NPRH “Człowiek na Pograniczu – system komunikacji interregionalnej i jego infrastruktura”.