12 XII (poniedziałek) w godz. od 12.00 rozpoczną się obrady konferencji zatytułowanej “Kierunki rozwoju polskiej regionalistyki”. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna “Nadodrze” we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

 

Program spotkania:

12.00 -12.20 Lubuski model współpracy. Założenia systemu licencjonowania poszukiwaczy na bazie istniejącego prawa“.

Sławomir Stańczak historyk, prezes LGE “Nadodrze”, Polska Federacja Poszukiwaczy.
Sławomir Kałagatearcheolog.

12.20-12.40 “Zagadnienia archeologii w poszukiwaniu miejsc represji ofiar komunizmu”.

dr Aleksandra Kuligowska, Agata Wąsewicz-Madejek – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

12.40 – 13.00 “Nie taki diabeł straszny jak go malują. Problematyka poszukiwań i poszukiwaczy na przestrzeni dziejów”.

Piotr Maszkowski – redaktor naczelny miesięcznika “Odkrywca”, historyk i dziennikarz.

13.00-13.20 “U źródeł konfliktu poszukiwaczy i archeologów”.

Olaf Popkiewicz archeolog i eksplorator, redaktor programu TV Polsat “Poszukiwacze historii”.

13.20 – 14.00 “Prywatne muzea w Polsce. Zagrożenia i wyzwania z perspektywy regionalisty i poszukiwacza”.

Robert Wyrostkiewicz – poszukiwacz, dziennikarz, dyrektor Muzeum Wojny i Pokoju. Członek Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych.
Wojciech Jachimowicz regionalista, dziennikarz. Właściciel prywatnego Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie.

14.00 – 14.20 Lunch

14.20 – 14.40 “Pola bitwy, polami współpracy”. Archeolodzy i poszukiwacze pod Grunwaldem.

dr Piotr A. Nowakowski – pracownik Katedry Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik badań archeologicznych pod Grunwaldem.

14.40 – 15.00 “Animacja lokalnych środowisk wokół zagadnień tożsamości regionalnej. Przykład weryfikacji źródeł historycznych przy współpracy z detektorystami i archeologami na polach bitwy pod Poniecem”.

Damian Płowy historyk i regionalista. Doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

15.00 – 15.20 “Między historią lokalną i europejską. Bitwa pod Kunowicami i jej badania z lat 2008-2016”.

dr hab. Grzegorz Podruczny prof. UAM – Historyk i historyk sztuki. Pracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach.