Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wzbogaciło się o przedwojenny zabytek. Jest nim właz kanalizacyjny z napisem: Wasserversorgung Aktiengesellschaft Grünberg in Schlesien, który uzyskaliśmy od Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Kilkanaście takich włazów można było zobaczyć jeszcze do niedawna w różnych rejonach naszego miasta. Ten właz, eksponowany obecnie na Muzeum Zielonej Góry, znajdował się dotychczas przy jeden z kamienic przy ul. Chrobrego. Dyrekcja ZWiK-u planuje wymienić większość starych i zniszczonych włazów na nowe dlatego, też zwróciliśmy się z prośbą o przekazanie do zbiorów naszego Muzeum jednej z niewielu zachowanych w tak dobrym stanie przedwojennych klap wejściowych do kanałów. Obiekt ten należy do niezwykle cennych i unikalnych zabytków związanych z dziejami Zielonej Góry przed 1945 rokiem, dlatego też cieszy nas bardzo jego uzyskanie i możliwość eksponowania na stałej wystawie.