W środę, 11 stycznia 2017 roku w nocy zmarł Jan Muszyński. Przyjaciel artystów,  najdłużej urzędujący dyrektor w dotychczasowych dziejach zielonogórskiego Muzeum. Był niezwykłą postacią. Barwną, twórczą, dla którego praca była radością i pasją. Mamy w pamięci spotkania, rozmowy, Jego uśmiech i niezwykłe poczucie humoru. Jeszcze parę dni przed świętami obecni dyrektorzy Leszek Kania i Longin Dzieżyc rozmawiali z Nim i przekazywali mu życzenia od współpracowników.

JAN MUSZYŃSKI
dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1976-1998

Doktor historii, historyk sztuki. Urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. Zmarł 11 stycznia 2017 roku w Poznaniu. W latach 1952-1956 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1956 roku przyjechał do Zielonej Góry, gdzie pracował najpierw w rozgłośni radiowej. W tym samym roku został zatrudniony w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 1960 roku objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które sprawował do połowy 1962 roku. Współtworzył środowisko naukowe Zielonej Góry.  Od 1964 roku przez 12 lat pełnił obowiązki sekretarza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskał w 1971 roku na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez 18 lat wykładał historię sztuki oraz prowadził seminaria magisterskie dla studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W 1976 roku został mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Sprawując to stanowisko przez ponad dwadzieścia lat dokonał zasadniczych zmian struktury instytucji, w wyniku czego niektóre wcześniejsze działy muzealne zostały przekształcone w autonomiczne zielonogórskie instytucje: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Muzeum Etnograficzne w Ochli i Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Po wyodrębnieniu samodzielnych placówek Jan Muszyński skupił się na własnej wizji Muzeum w Zielonej Górze. Stworzył nowatorską w skali kraju koncepcję wystawienniczą prezentującą w formie Galerii Autorskich twórczość wybitnych polskich artystów współczesnych.
W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji o różnorodnym charakterze. Za swoją pracę i zaangażowanie społeczne był wielokrotnie honorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami. Był Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra i Krosna Odrzańskiego.

Pożegnanie Jana Muszyńskiego nastąpi 19 stycznia br. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.