100–lecie Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017

Wystawa 100-lecie Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017 przygotowana przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze poświęcona jest jednemu z ważniejszych zabytków sakralnych naszego miasta, który w 2017 r. obchodzi jubileusz 100 rocznicy powstania. Kamień węgielny pod jego budowę w niemieckim Grünbergu położono w marcu 1915 roku, a w styczniu dwa lata później świątynia została oddana do użytku i służy wiernym naszego miasta do dziś (relacja z wernisażu)

Na wystawę składają się plansze przedstawiające dzieje budynku – proces budowy obiektu oraz plany architektoniczne obrazujące jego dawny i obecny wygląd, a także sylwetki twórców i donatorów obiektu. Oprócz tego ukazane są dzieje parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w powojennej Zielonej Górze i działalność jej czterech  proboszczów – ks. proboszcza Wincentego Kowalskiego, ks. proboszcza Konrada Herrmanna, ks. proboszcza Zbigniewa Stekiela i ks. proboszcza Mirosława Maciejewskiego, których posługa kapłańska i zaangażowanie społeczne odcisnęły piętno na życiu miasta.

Niewątpliwą atrakcją przygotowanej ekspozycji jest ponad stuletnia makieta świątyni odkryta  niedawno w wieży kościelnej przez obecnego proboszcza ks. M. Maciejewskiego i do tej pory nie pokazywana. Obiekt ten – dziś nieco uszkodzony – to gipsowa bryła kościoła wykonana jeszcze przed powstaniem budynku, zapewne jako materiał poglądowy dla przyszłych użytkowników świątyni. Widoczne na makiecie detale architektoniczne: m.in. okna, drzwi, rzeźby, portale wejściowe, oddają naturalny charakter budowli i dzięki temu możemy przyjrzeć się kościołowi bardzo dokładnie i z każdej niemal strony. To taki Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w miniaturze.

Na ekspozycji poświęconej zielonogórskiemu stulatkowi można zapoznać się z archiwalną dokumentacją techniczną z lat 1915-1917 dotyczącą budowy obiektu. Materiały te „ukryte” od ponad 100 lat w archiwum kościelnym zostaną zaprezentowane szerszej publiczności po raz pierwszy. Są to teczki, w których przechowywano dokumenty związane z budową świątyni: rysunki techniczne, plany architektoniczne czy korespondencja prowadzona przez architektów i budowniczych z wykonawcami, a także preliminarze budżetowe.

Wystawa 100-lecie Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017 powstała dzięki udostępnieniu zbiorów archiwalnych przez ks. proboszcza Mirosława Maciejewskiego pracownikom Muzeum Ziemi Lubuskiej w listopadzie 2016 roku oraz dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein i Lubuskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

Na apel wystosowany przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, dotyczący użyczenia/przekazania pamiątek związanych z kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela, odpowiedziało wielu zielonogórzan: Zofia Dziurko, Stefania Fabczak, Barbara Gajdamowicz, Ewa Lichtańska, Anna Stawiarska, Bronisława Szpak,  Stefania Zaremba,  Krzysztof Badach–Rogowski, dr Grzegorz Biszczanik,  Roman Jankowski, Przemysław Karwowski, Janusz Skiba Mieczysław Stawski, Andrzej Suchocki. Oto ich zdjęcia. Dziękujemy!!!

Termin wystawy:
25 I – 19 III

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk

 

Współorganizator:

customLogo

Mecenasi wystawy:

Edyta Stein logo