22 lutego br. nastąpiło otwarcie wystawy „Ikona – oblicze wiary”. Uroczysty wernisaż poprzedził występ chóru Polirytmia, który przygotował na to spotkanie pieśni rosyjskie i ukraińskie. Piękny, wielogłosowy śpiew wprowadził zgromadzoną publiczność w aurę sztuki ikonalnej. Spotkanie otworzył Leszek Kania, który odwołując się do prac o. Pawła Floreńskiego opowiedział czym była i jest ikona dla wyznawców Kościoła wschodniego. Przypomniał również blisko ćwierćwieczną historię tworzenia się zielonogórskiej kolekcji. Z kolei dr Longin Dzieżyc – kurator wystawy zapoznał przybyłych z historią ikon i ich typami oraz zagadnieniami związanymi ze sposobem ich wykonywania. Przedstawił także strukturę przygotowanej ekspozycji, która zamknięta została w czterech blokach tematycznych. Składających się z wizerunków Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej, św. Mikołaja oraz ikon świątecznych.

Spotkanie na Sali Witrażowej zamknęła kolejna odsłona śpiewu chóralnego, który tak zachwycił publiczność, że  nie obyło się bez bisu. Po występie przybyli goście udali się do sal, gdzie prezentowana jest wystawa.

Poniżej kilka zdjęć dokumentujących uroczystość.