15 marca 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej pierwsze w sezonie wiosenno-letnim szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób. Przypomnijmy, że spotkania odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu.

Tym razem wykład poświęcony zostanie 100-leciu kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Świątynia będąca dziś prawdziwą wizytówką miasta została konsekrowana 3 stycznia 1917 roku. Do jej powstania przyczynił się Georg Beuchelt, znany zielonogórski przedsiębiorca i społecznik, który przeznaczył w swoim testamencie 50 tys. marek w złocie na ten cel. Przez lata kościół służył zarówno niemieckim, jak i polskim mieszkańcom Winnego Grodu. W polskiej historii tej świątyni ważną rolę odegrali: ks. Wincent Kowalski (proboszcz parafii w latach 1949-1969), ks. Konrad Herrmann (proboszcz parafii w latach 1969-1996), ks. Zbigniew Stekiel (proboszcz parafii w latach 1996-2011) oraz obecny zarządca parafii Mirosław Maciejewski.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie historia powstania i budowy kościoła oraz rola, jaką odgrywał kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w życiu zielonogórzan

Szkolenie poprowadzą: dr Izabela Korniluk i Grzegorz Wanatko.

 

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 4530152)
Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – dr Izabela Korniluk (86 3272345)