Z cyklu Arcydzieła Malarstwa Polskiego zapraszamy w środę, 19 kwietnia br. o godz. 17.00 na prezentację  obrazu Tadeusza Kuntze Franciszek Boucher z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Pokazowi towarzyszyć będzie wykład dr Longina Dzieżyca poświęcony sylwetce twórcy obrazu oraz kuratorskie oprowadzanie po Galerii Tadeusza Kuntze.
Wydarzenie przygotowane zostało z okazji 290. rocznicy urodzin znakomitego malarza, który należy do najsławniejszych ludzi sztuki pochodzących z Zielonej Góry. Artysta zajmuje w dziejach XVIII-wiecznej sztuki pozycję wybitną.

Tadeusz Kuntze należy do najsławniejszych ludzi sztuki związanych z naszym miastem. Urodził w 1727 roku w Zielonej Górze, był synem kapelmistrza oraz potomkiem miejscowych sukienników i kupców. Około 1740 roku znalazł się w Krakowie na dworze biskupa Andrzeja Załuskiego. Zdobywał gruntowne wykształcenie w Krakowie i Paryżu, a także doskonalił się w dwóch rzymskich akademiach

Pierwszy i najpopularniejszy wątek twórczości artysty stanowi malarstwo religijne. Jego dzieła wypełniają ołtarze, ściany i sklepienia świątyń w Krakowie, Kocku, Warszawie czy Rzymie, zdobiąc między innymi Sień Benedykta w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.

Tadeusz Kuntze tworzył na styku trzech wielkich epok: baroku, rokoka i klasycyzmu. Jego bogaty dorobek odzwierciedla szeroką skalę zainteresowań tematycznych obejmującą także przedstawienia rodzajowe, mitologiczne i krajobrazowe. Realizował je z dużą biegłością kompozycyjną i warsztatową, wykorzystując rozmaite techniki twórcze od oleju, tempery i fresku po gwasz czy rysunek. Jego obraz Fortuna jest najcenniejszym dziełem alegorycznym w polskim malarstwie. Powstał w 1754 roku na zamówienie biskupa Stanisława Załuskiego i wraz z przedstawieniem Sztuka jest swoistego rodzaju moralitetem.

Najbardziej nowatorski charakter w dokonaniach artystycznych Kuntzego miała jednak tematyka rodzajowa. Były to tworzone pod koniec życia niewielkie oleje i gwasze ukazujące koloryt i malowniczość rzymskiej ulicy.

Mimo wielu lat spędzonych za granicą, malarza identyfikowano z krajem rodzinnym, nazywając Taddeo Polacco, czego wyrazem może być powstały w 1788 roku autoportret w stroju krakowskiego mieszczanina na tle ruin starożytnego Rzymu.

Szersze zainteresowanie malarzem w Zielonej Górze, zainicjowane m.in. w 1960 roku pierwszą wystawą jego prac, zawdzięczamy Januszowi Koniuszowi – poecie, prozaikowi, publicyście i działaczowi społecznemu.

dr Longin Dzieżyc

 

Na zdjęciu: Tadeusz Kuntze, Boucher Franciszek – portret, 1756, 64,0 x 53,0 cm.