26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej wykład w ramach Studium Wiedzy o Sztuce i Historii. Przedmiotem prelekcji, którą wygłosi dr Longin Dzieżyc, będą ikony.

Przypomnijmy, że obecnie w przestrzeniach wystawienniczych zielonogórskiego Muzeum eksponowana jest wielka wystawa prezentująca niemal wszystkie przedstawienia ikon znajdujące się kolekcji Działu Sztuki Dawnej MZL. Ekspozycja podzielona jest na kilka części tematycznych. Najliczniej reprezentowane są wizerunki Matki Bożej obdarzonej na Rusi wielkim szacunkiem i kultem. Znajdziemy tu także różnorodne przedstawienia Chrystusa Pantokratora oraz św. Mikołaja. Szeroką grupą stanowią wyobrażenia  ikon świątecznych odnoszących się do kalendarza prawosławnego.

Wystawa czynna będzie do 30 IV br.