9 czerwca (piątek) o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie bardzo oczekiwanej wystawy, której bohaterką jest nieistniejąca już Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze

Lubuska Wytwórnia Win, która w 1945 roku przejęła majątek firmy Grempler & Co., stała się w następnych latach jednym z większych zielonogórskich zakładów. Początkowo produkowano w niej, podobnie jak przed wojną, wino musujące, lecz od 1948 roku zakład przestawił się na produkcję win owocowych. W latach siedemdziesiątych zielonogórska winiarnia sprzedawała swoje wyroby do blisko 700 odbiorców  w kraju i za granicą, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Francji, Węgier i ZSRR. Za najlepsze produkty LWW przez wiele lat uważane były gronowe wina ziołowe „Monte Verde” oraz „Kora Lubuska”, później przemianowana na „Laur Lubuski”. Wspomniane trunki zaprawiane były mieszankami ziołowymi importowanymi z Włoch.

Zwiedzanie „winiarni” było niemal obowiązkowym punktem podczas wizyt oficjalnych delegacji w Winnym Grodzie. W wytwórni gościli m.in. Jan Kiepura, Lucjan Kydryński, Irena Santor, Bohdan Łazuka i Daniel Olbrychski.

Zielonogórskie przedsiębiorstwo nosiło różne nazwy: w latach 1945-1948Państwowa Wytwórnia Win Musujących dawniej Grempler & Co. Następnie przez wiele lat funkcjonowała jako Państwowa Lubuska Wytwórnia Win. W1973 roku jej nazwę zmieniono na Lubuskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Zielonej Górze. W 1984 roku zakład pracował w ramach Centralnych Piwnic Win Importowanych. Jednocześnie firma otrzymała nazwę Centralne Piwnice Win Importowanych – Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze, Zakład nr 7. W 1990 roku przedsiębiorstwo się usamodzielniło, jednocześnie przywrócono nazwę Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze.

W 1996 roku LWW obchodziła jubileusz 170-lecia. Niestety, podobnie jak wiele innych zielonogórskich przedsiębiorstw państwowych, nie przetrwała wyzwań, które niosła ze sobą transformacja ustrojowa. 12 stycznia 1999 roku ogłoszona została upadłość zielonogórskiej wytwórni.

Termin wystawy:
9 VI – 27 VIII 2017

Kurator wystawy:
dr Arkadiusz Cincio

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.