Od 7 VII 2017 roku prezentowana będzie w ramach Galerii Nowy Wiek wystawa prac studentów Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie – PRACOWNIA 72. Finisaż i zarazem spotkanie z młodymi artystami nastąpi 13 X br.

PRACOWNIA 72 – wystawa studentów Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych WKiRDS* Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie więcej
*Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Pracownia powstała z inicjatywy studentów w październiku 2012 r. Jej program umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej złożoności budowy ciała ludzkiego oraz umiejętności technicznych i warsztatowych w zakresie rysunku studyjnego. Stanowi to podstawę do wykonywania przez studentów realizacji poruszających różne aspekty egzystencji człowieka, a zarazem daje możliwość rozwijania inwencji twórczej i ekspresji indywidualnej. Studenci, którzy zdobędą odpowiednie umiejętności, mogą realizować swoje projekty w postaci wielkoformatowych, jedno- lub wieloelementowych prac na podłożach ruchomych z możliwością wykorzystania konkretnych wnętrz lub określonej przestrzeni.

W tym roku program oparty był na dwóch tematach ramowych: „Przestrzeń, czas, przemijanie” i „Zagadka Sfinks”.  W ramach realizacji tematów odbył się wykład otwarty prof. Ryszarda Piramidowicza z Politechniki Warszawskiej pt. „Anatomia czasu i przestrzeni”. Podstawą rozważań kompozycyjnych był obraz Lucasa Cranacha pt. „Źródło wiecznej młodości” (1546).

Pracownia rysunku i form monumentalnych
prowadzący:  dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP
asystent: Zuzanna Kowalik, Michał Kowalczyk

 

„Sztuka nie jest do nauczenia. Do nauczenia jest tylko umiejętność ręki i gruntowna wiedza potrzebna do każdej pracy czy to zwykłego robotnika, czy to genialnego artysty.”

Walter Gropius, Bauhaus, 1923

Termin wystawy:
7 VII – 13 X 2017

Kurator wystawy:
Studenci Pracowni 72