W bieżącym roku przypada pięćsetna rocznica wystąpienia Marcina Lutra, którego tezy zapoczątkowały wielki ruch przeciwko duchowieństwu i Kościołowi katolickiemu. Jednak za pierwszego reformatora Kościoła uznaje się Jana Husa, którego sto lat wcześniej  – 6 lipca 1415 roku decyzją soboru w Konstancji spalono na stosie. Nakładające się rocznice tych wydarzeń stały się okazją do zrealizowania wystawy przybliżającej czasy, postać i dzieło tego czeskiego księdza i reformatora.

Jan Hus był wierzącym, wzorowym księdzem. Jego życie przypadło na czasy, w których Kościół katolicki przeżywał głęboki kryzys. Chęć naprawy Kościoła, którego był gorliwym członkiem, doprowadziła Husa na stos.

Przygotowana ekspozycja (17 paneli) prezentuje postać Husa przez pryzmat wiary, ale także jego pracy akademickiej, działalności kaznodziejskiej i twórczości literackiej. Ukazuje też szersze tło: pozycję i problemy średniowiecznego Kościoła, jego strukturę, Czechy czasów cesarza Karola IV oraz kulisy soboru w Konstancji.

Na uwagę zasługują polonica. Trzy tablice przedstawiające relacje Husa z Polską i Polakami, m.in. list gratulacyjny Husa do Władysława Jagiełły czy ubolewanie, które nad śmiercią Husa wyraził papież Jan Paweł II.

Prezentacja przygotowana została przez Muzeum Husytów w Taborze oraz Czeskie Centrum.

Termin wystawy:
23 VIII – 15 X 2017

Kuratorka wystawy:
dr Alina Polak-Woźniak