18 października 2017 o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej nastąpi uroczyste zamknięcie wystawy Wiesława Ramacha. Na ekspozycji prezentowane są rzeźby, rysunki oraz zdjęcia ulotnych prac Artysty: realizacje w śniegu czy z użyciem ognia. Dopełnieniem wystawy jest pokaz rzeźb wykonanych przez członków Lubuskiego Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin podczas warsztatów artystycznych pod okiem Twórcy. 

W trakcie swojej przeszło czterdziestoletniej pracy artystycznej Wiesław Ramach stworzył dziesiątki rzeźb. W łatwiej poddających się obróbce materiałach, marmurze i drewnie, ale także w twardych, jakimi są granit czy serpentynit, potrafi On uchwycić kształty postaci, fragmenty kobiecego ciała, obiekty świata przyrody, którą się fascynuje. Te dwa tematy – kobiece ciało oraz fauna, zwłaszcza ptaki i ryby – podejmuje najczęściej. Czasami materia sama podpowiada, co z danego kamienia winno powstać – na przykład Żółw.
Gdy wykonywana rzeźba jest większa i/lub bardziej odchylona od pionu, wymaga nie tylko pracy artystycznej, ale także inżynierskiej. Z takimi zadaniami W. Ramach znakomicie sobie radzi samodzielnie. Środek ciężkości całej konstrukcji – rzeźby, mocowania i postumentu –nie może wychodzić poza jej podstawę. Tematy pojawiające się w dyskusji o współczesnej kulturze, jak Gender, również są inspiracją do podjęcia pracy twórczej – w ten sposób powstała Androgyne.
 Tematyka jego grafik jest bardziej różnorodna. Wiodące motywy, to podwodny świat, pejzaż miejski, Wieża Babel, martwa natura i wiele innych.

Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Wiesław Ramach urodził się 11.10.1942 roku w Olesku (obecnie Ukraina). W pierwszych latach życia został wraz z rodzicami przesiedlony najpierw do Przemyśla, potem na wieś blisko Opola. Od 1952 roku zamieszkał wraz z rodziną w Gdańsku. Tam w 1968 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), a następnie został skierowany do pracy przy  Pomniku Ofiar na Majdanku,  realizowanym według projektu Wiktora Tołkina  i inż. Janusza Dembka. Za zarobione pieniądze rozpoczął cykl kilkunastu wypraw z ekipami płetwonurków. Pierwsza, trwająca przeszło pół roku, to podróż na Morze Czerwone – od Sudanu po Madagaskar. Kolejne kierunki to: Skandynawia, Egipt, Turcja, Bałkany, wyspy greckie. Efektem zdobytego doświadczenia była praca w charakterze instruktora przyszłych żołnierzy okrętów podwodnych oraz komandosów.
Po etapie nurkowania i działań szkoleniowych powrócił do rzeźby. Wielokrotnie brał udział w plenerach, których pokłosiem były liczne wystawy, m.in. w Osterholtz, Bremie i Bielefeld (Niemcy), Malmö i  Trollhättan (Szwecja), Tromso (Norwegia), Rovaniemi (Finlandia), we Wdzydzach (Polska) oraz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Brał także udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych.
Rzeźbi w granicie, drewnie, kiedyś tworzył w brązie. Miał doświadczenia z nietypowymi materiałami rzeźbiarskimi, jak lód  i śnieg – w Szwecji i Szwajcarii. Materią jego pracy był też ogień. Dzieła te powstały w Sztokholmie, gdy ten był Europejską Stolicą Kultury oraz nad jeziorem Wener (Szwecja), a także w Falcone nad Kanałem La Manche.
Wiesław Ramach  tworzy również grafiki i obrazy.
Od 2012 roku mieszka w kaszubskiej wsi, Roztoce, liczącej 7 gospodarstw, gdzie jest szczęśliwy, a dzięki  dobrej kondycji nadal realizuje się twórczo.

Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin zostało powołane w czerwcu 2006 roku przez osoby chore, ich najbliższych oraz dra Grzegorza Rossę, ordynatora Oddziału Neurologii w Szpitalu w Ciborzu. Dr Rossa specjalizuje się w chorobie Parkinsona i do dziś jest lekarzem wielu spośród członków Stowarzyszenia. Istnieje ono, aby podejmować działania na rzecz osób cierpiących na tę chorobę, prowadzić edukację jej dotyczącą. Ponadto jest organizacją, która ma za zadanie podnosić świadomość społeczną dotyczącą choroby Parkinsona, chronić i promować zdrowie. Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków zajęcia z psychoterapii, choreoterapii, arteterapii. Taki terapeutyczny cel miały warsztaty artystyczne z rzeźby, które odbyły się w czerwcu 2017 roku w Pustkowie nad Bałtykiem, pod kierunkiem Wiesława Ramacha.

Osoby, które wzięły udział w warsztatach artystycznych:
Alina Badziąg
Stefan Gaweł
Hanna Kędziora
Sabina Narkiewicz
Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Helena Sąsiadkova
Maria Sikorska
Ryszard Sikorski
Julia Koziołkowska

Współorganizator wystawy:
Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin

Kuratorką wystawy, która prezentowana będzie do 20 X br.,  jest Alicja Błażyńska