15 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 14.30 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób. Odbywają się one cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu.

Spotkanie zatytułowane będzie „Ciekawostki i nieznane fakty z historii Zielonej Góry”. Podczas szkolenia pracownicy Działu Historycznego zapoznają słuchaczy z mniej znanymi, ale również ciekawymi wydarzeniami i momentami z dziejów naszego miasta. Opowiedzą miedzy innymi o buncie zielonogórskich sukienników w 1683 roku, o pożarach które trawiły miasto, o Festiwalach Piosenki Radzieckiej, przedwojennym krematorium oraz o niedawno uzyskanych zdjęciach rodzinnych Paula Mohra, przedwojennego, znanego zielonogórskiego drukarza i wydawcy pocztówek.

Szkolenie poprowadzą: dr Izabela Korniluk i Grzegorz Wanatko.

 

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 4530152)

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – Izabela Korniluk (86 3272345)