30 listopada (czwartek) o godz. 17.00 w Sali Witrażowej MZL odbędzie się spotkanie poświęcone parkom.

Program:

  • powitanie gości – Leszek Kania, Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej,
  • wprowadzenie – dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • prezentacja pięciotomowego dzieła dra Folkwarta Wendlanda pt. “Ogrody i parki Brandenburgii”,
  • wystąpienie arch. Agnieszki Kochańskiej nt. rewaloryzacji parku w Zatoniu,
  • poczęstunek.

Folkwart Wendland, geolog i historyk nauki, brał udział w wielu badaniach naukowych dotyczących geologii i zarządzania środowiskiem Brandenburgii. Jest autorem wielu publikacji na temat historii niemiecko-rosyjskich stosunków kulturalnych i naukowych XVIII wieku. Wraz z ojcem Folkwinem Wendlandem opracował pięciotomową historię ogrodów Brandenburgii „Gärten und Parke in Brandenburg” wydaną w 2015 r.

Autorzy zbadali i udokumentowali w pracy na 2666 stronach ponad tysiąc ogrodów i parków w dawnej pruskiej prowincji Brandenburgii, łącznie z dzisiejszym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Neumark, wschodni Niederlausitz).  Świadomie pominięto przestrzenie wokół rezydencji w Berlinie i Poczdamie, ponieważ zostały one już dokładnie opracowane w wielu innych publikacjach. Pięć tomów (tom piąty dotyczy dawnych terenów Nowej Marchii – ziemi torzymskiej, ziemi krośnieńskiej, sulechowskiej i świebodzińskiej) bogato ilustrowanych zdjęciami (ponad 3000) i mapami opisuje rozwój ogrodnictwa w Brandenburgii. Do tej pory żaden inny region Niemiec nie ma podobnego opracowania.

Współorganizatorami wydarzenia są: Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.