15 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 17.00 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po zmodernizowanej wystawie „Muzeum Wina”.

Dział Winiarski Muzeum Ziemi Lubuskiej jako jedyny w polskim muzealnictwie zajmuje się gromadzeniem oraz naukowym opracowaniem zbiorów związanych z dziejami winiarstwa.

Udostępniona w 2006 roku stała ekspozycja Działu Winiarskiego – Muzeum Wina ukazuje historię wina i winorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju winiarstwa w Zielonej Górze i jej okolicach. We wrześniu 2008 roku Muzeum Wina zostało przeniesione do specjalnie na ten cel zaadaptowanych pomieszczeń w piwnicach muzeum.

Stała ekspozycja Działu Winiarskiego ulega od 2015 roku ewolucyjnym przemianom. Dzięki powiększeniu przestrzeni przeznaczonej na cele ekspozycyjne możliwe stało się organizowanie we wnętrzach Muzeum Wina wystaw czasowych. To właśnie w 2015 roku zainaugurowano cykl wystaw „Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś”, w ramach którego prezentowane są poszczególne winnice lubuskie oraz ich właściciele. W grudniu 2016 roku została na nowa zaaranżowana rekonstrukcja zielonogórskiej winiarni mieszczańskiej. W lutym 2017 roku, dzięki zakupowi nowych gablot zaprezentowano najcenniejsze zabytki szkła artystycznego i użytkowego w tym m.in. unikatowe szkła urzecko-nalibockie oraz liczne szkła śląskie. W grudniu 2017 r. zaprezentowane zostaną podświetlane plansze tekstowo-graficzne przedstawiające historię winiarstwa na świecie i w Polsce.

Po wystawie oprowadzi dr Arkadiusz Cincio