15 XII (piątek) 2017 roku o godz. 16.00 w Sali Witrażowej MZL odbędzie się żydowskie święto światła. Współorganizatorem wydarzenia jest Zarząd Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział w Żarach.

W programie:

  • Przywitanie członków TSKŻ Oddział w Żarach oraz sympatyków i przybyłych gości przez Alicję Skowrońska, przewodniczącą żarskiego oddziału TSKŻ.
  • Opowieść o zwyczajach chanukowych – Andrzej Kirmiel.
  • Koncert pieśni żydowskich w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Jarzębinki” z Niedoradza. W programie m.in. utwory „Hava ngila”, „Ewenu shalom alejchem”, „Czumbalalajka”, „Bubliczki”, „Donna donna” i inne.

W kulturze żydowskiej Święto Chanuki nazywane jest „świętem światła”. Obchodzi się je corocznie 25. dnia miesiąca ki­slew. Każdego świątecznego dnia, a jest ich osiem, w specjalnym chanukowym świeczniku zapala się następną lampkę. Symbolizuje ona kolejny dzień palenia się cudownego światła w Świątyni Jerozolimskiej. Gdy tylko na niebie po­jawia się pierwsza gwiazda, cała rodzina gromadzi się wokół świecznika, by wziąć udział w chanukowym obrzędzie. Przed zapaleniem świateł wypowiadane jest na­stępujące błogosławieństwo: „Bądź błogosławiony Jehowo, Boże nasz, Królu Wszechświata, który uświęciłeś nas swymi przykazaniami i poleciłeś nam zapalać światła na Chanukę”. Pierwsza zapalona świeca umieszczana jest po prawej stronie świeczni­ka. Każdego następnego świątecznego dnia dodawana jest kolejna świeca, ale jako pierwsza zapalana jest zawsze ta z pierwszego dnia.

Zespół śpiewaczy „Jarzębinka” powstał w październiku 2005 r. na spotkaniu z okazji Dnia Seniora. W jego skład wchodzi 15 kobiet z Otynia, Bobrownik, Niedoradza, Modrzycy, Zakęcia i Nowej Soli. Instruktorem zespołu jest Bogdan Polikowski. Ma on w repertuarze piosenki własne, biesiadne, ludowe, wojskowe, religijne, żydowskie, kolędy i pastorałki. W 2009 r. nagrał dwie płyty CD z piosenkami popularnymi i biesiadnymi (także z własnymi tekstami) oraz kolędami i pastorałkami. W 2011 roku zespół „Jarzębinki” nagrał dwie kolejne płyty. Na jednej są utwory biesiadne i popularne, a na drugiej kolędy i pastorałki.

Mecenas wydarzenia: