W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza w czwartek, 18 stycznia 2018 roku o godz. 17.00  na wykład głównego archiwisty Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – dr. Teofila Lachowicza z Nowego Jorku. Tytuł spotkania “Dla Niepodległej. Czyn Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce – w 100. rocznicę”

Spotkanie jest kolejnym wydarzeniem towarzyszącym prezentowanej obecnie w MZL wystawie W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake 1917-1919. Ukazuje ona jedno z licznych ogniw znaczącego, acz niedocenianego czy wręcz zapomnianego w Ojczyźnie wkładu Polaków z Ameryki w restytucję państwowości Polski.

 

Podczas wykładu dr Teofil Lachowicz przedstawi wiele interesujących kwestii związanych z tą tematyką i ilustrujących znaczenie emigracji z Ameryki w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości Polski. Na tle charakterystyki Stanów Zjednoczonych Ameryki jako tzw. IV dzielnicy Polski przed I wojną światową (stan liczebny wychodźstwa polskiego, rozmieszczenie, największe organizacje polonijne) m. in.  poruszone zostaną następujące zagadnienia: działalność paramilitarna Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce w latach 1912-1917; orientacje polityczne wśród wychodźstwa polskiego w Ameryce w czasie I wojny światowej; Akcja Rekrutacyjna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji tzw. Armii Błękitnej w latach 1917-1919; rola ochotników z Ameryki w uratowaniu idei formowania Armii Polskiej we Francji; udział polskich ochotników z Ameryki w bojach frontowych we Francji (lipiec – listopad 1918 roku) oraz w walkach o granice niepodległej Polski w latach 1919-1920. Wykazany zostanie także stricte materialny wymiar ogromnego wkładu finansowego wychodźstwa polskiego w Ameryce na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920.

Wykład połączony będzie z prezentacją ponad stu unikatowych fotografii, pochodzących ze zbiorów nowojorskiego archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Dr Teofil Lachowicz – historyk, archiwista, dziennikarz; absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1977-1990 nauczyciel historii. Od 1990 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wolontariusz Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz nauczyciel w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth, NY. Od 1998 roku jest archiwistą w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz redaktorem miesięcznika „Weteran”. W 2001 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor opracowań: Weterani Polscy w Ameryce do 1939 roku (Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002), 100 lat w służbie Polonii. Szkic do dziejów Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie (Brooklyn, NY, 2004), Dla Ojczyzny ratowania. Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce  (Warszawa 2007), Polish Freedom Fighters on American Soil (Two Harbors Press, Minneapolis, MN, 2011), Echa z nieludzkiej ziemi (Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011) oraz ponad dwustu artykułów popularnonaukowych i naukowych ogłoszonych na łamach prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce. Od kilkunastu lat współpracuje z ukazującym się w Nowym Jorku „Przeglądem Polskim” – tygodniowym dodatkiem literacko-społecznym „Nowego Dziennika”.

Zapraszamy, wstęp wolny

Podpisy do fotografii ze zbiorów Archiwum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

  • Akcja Rekrutacyjna (Grupa ochotników z Jackson, Michigan, 1917) – na sliderze
  • Ćwiczenia Drużyny Bojowej Sokolstwa w Chicago,  1913
  • Ochotnicy z Ameryki w szkole podoficerskiej we Francji, 1918
  • portret T. Lachowicza