Kilka zdjęć z piątkowego wieczoru w Muzeum promującego książkę “Lubuski palimsest” przygotowaną pod red. dr Marty J. Bąkiewicz. Na spotkaniu pojawili się, obok pomysłodawczyni tomu,  jego współautorzy: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, prof. UAM, dr hab. Beta Halicka, prof. UZ dr hab. Marceli Tureczek, dr Agnieszka Dylewska, dr Kamila Gieba oraz mgr Katarzyna Z. Meller-Rebelska, którzy interesująco opowiadali o inspiracjach, jakie zaważyły na ich tekstach. Wszystkie wypowiedzi spajał  dr hab. Tomasz Nodzyński, prof UZ rekomendując poszczególnych prelegentów.
Gości powitał dr Longin Dzieżyc, wicedyrektor MZL, który także  odczytał list gratulacyjny, jaki wystosowała Elżbieta Anna Polak do autorów wydawnictwa.

Nie zawiodła nas znakomita publiczność biorąca udział w premierze tej ciekawej książki, poruszającej trudne zagadnienia przenikania się żywiołów historii, literatury i kultury naszego pogranicza. Ci, których zainteresowała publikacja mieli okazję do jej zakupu na stoisku przygotowanym przez Oficynę Wydawniczą UZ. W ofercie znalazły się też inne tomy wydane w serii „Historia Literatury Pogranicza”.