Sygnałem “Powitanie”, znanym doskonale łowieckiej braci, rozpoczęła się uroczystość otwarcia wystawy z okazji 95-rocznicy utworzenia PZŁ. Za sprawą blisko trzech tysiący eksponatów, muzealne sale na kilka miesięcy stały się prawdziwie myśliwskim zakątkiem. Dyrektor Leszek Kania odnosząc się poprzednich wystaw środowiska realizowanych przez muzeum zauważył, że dominowała wówczas trofeistyka, natomiast obecny pokaz zdecydowanie bardziej wyróżnia aspekt  kulturowy. Wszystko to za sprawą dzięki unikalnych wartości, jakie niosą za sobą obiekty felarystyczne i drobne rzeźby udostępnione przez Bogdana Kowalcze, jak i wspaniałe zbiory bibliofilskie Leszka Szewczyka.

Oglądanie eksponatów poprzedziło spotkanie w Sali Witrażowej MZL.  Stało się ono się okazją do wspomnień i udekorowania najbardziej zasłużonych członków Związku. Co ciekawe, nie zapomniano również o szczególnie cierpliwych małżonkach myśliwych, które zostały uhonorowane specjalnymi odznakami. Każdorazowo przy dekoracji widownia wstawała, a krąg sygnalistów uświetniał dźwiękiem grono laureatów. Moderatorem uroczystości był Andrzej Brachmański, który jako wieloletni członek stowarzyszenia nie tylko dbał o sprawny przebieg uroczystości, ale również podzielił się refleksjami z historii PZŁ oraz jego zielonogórskiej gałęzi. Na zakończenie wystąpił prof. Dariusz Gniazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będący wraz z prof. Jerzym Wiśniewskim jednym z gości honorowych uroczystości. Wywołując uśmiech satysfakcji na twarzach widowni, podkreślił, że wśród wielu imprez, jakie w kraju zostały zorganizowane z okazji 95-rocznicy powstania PZŁ, zielonogórska wystawa jest największą i najbardziej reprezentatywną dlaśrodowiska.
Tę część wieczoru Andrzej Brachmański zakończył słowami “Łowy czas zacząć”, a następnie zaprosił na mównicę  kuratora wystawy – Marka Piotra Krzemienia (autora szeregu albumów i publikacji o tematyce przyrodniczej i łowieckiej). Pomysłodawca aranżacji wprowadził przybyłych w merytoryczną zawartość ekspozycji oraz przedstawił sylwetki obu kolekcjonerów.
Kulminacyjnym punktem wieczoru było uroczyste przecięcie wstęgi umieszczonej przy wejściu na wystawę. Aktu tego dokonali: Wojciech Grochala – dyrektor Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Leszek Kania – dyrektor MZL,Bolesław Tatarzycki – wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, Andrzej Skibiński – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Zielonej Górze, Jacek Banaszek – Łowczy Okręgowy oraz Wojciech Grochala – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.