100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest dla Muzeum Ziemi Lubuskiej sposobnością do realizacji wystaw ukazujących różne drogi, które doprowadziły do  odrodzenia naszego państwa. Otwarta w środę, 21 lutego br. ekspozycja przedstawia działania społeczeństwa polskiego oraz czyn zbrojny narodu.

Podczas wernisażu odczytano list od Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, wyrażający gratulacje z tytułu przygotowanego wydarzenia.  Dokonała tego  Małgorzata Łukiewska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego UM. Nawiązując do waloru edukacyjnego prezentacji zarekomendowała także nowy program dla młodzieży wdrażany właśnie przez Urząd Marszałkowski.

Merytoryczny zakres ekspozycji przedstawił jej kurator – dr Longin Dzieżyc. Odniósł się także do funkcjonującej już od listopada 2017 roku wystawy “Drogi do niepodległości. Przystanek Kościuszko w Niagara-on-the-Lake”, która sąsiaduje z otwieraną właśnie prezentacją. Wicedyrektor MZL przybliżył uczestnikom spotkania kolejne wydarzenia wiążące się z tegorocznym jubileuszem.

Poniżej zdjęcia ilustrujące wernisaż.

 

Wydarzenie odbywa się w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

*Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.