23 marca 2018 roku nastąpiło otwarcie wystawy Lidii Galicy, absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Piątkowy wernisaż miał nietypową oprawę. Odbywał się w Sali Witrażowej MZL, gdzie rozwieszone zostały prace artystki, i gdzie znajduje się muzealny fortepian odgrywający ważną rolę w pokazie.  Zagrał na nim Cyprian Sekrecki, poznański pianista. Na minirecital złożyły się kompozycje Chopina i sonata h-moll F. Liszta. Ten ostatni utwór właśnie – dynamiczny i o zróżnicowanej amplitudzie brzmienia – zainspirował młodą artystką do stworzenia cyklu prac graficznych “Relacje”.

Ale zanim doszło do tej swoistej konfrontacji dźwięków i form graficznych, Leszek Kania przypomniał wzajemne oddziaływanie, jakie już od wieków łączy muzyków i twórców sztuk plastycznych. Nie tylko posługują się podobnymi określeniami opisując swoje prace: barwa, kompozycja, tonacja czy rytm. Ale też  często ich dzieła korespondują ze sobą. Przy czym  zachodzi ona raz z jednej, raz z drugiej strony. Przykładami są  Musorgski – Hartmann, Rachmaninow – Böcklin, Chopin – Duda-Gracz czy Ravel – Rybczyński.

W pokazie wziął udział promotor  i opiekun artystyczny wielu młodych twórców, znakomity artysta i pedagog  – Piotr Szurek. Wśród gości wernisażu nie zabrakło też studentów i wykładowców Wydziału Artystycznego zielonogórskiej Alma Mater z dziekan Barbara Literską oraz dyrektorem Instytutu Sztuk Wizualnych Radosławem Czarkowskim na czele.