23 III 2018, godz. 17.00
Lidia Galica, Cyprian Sekrecki „Relacje”.

Projekt powstał poprzez zainspirowanie się “Sonatą h-moll” Franciszka Liszta. Utworu tego słuchałam codziennie przez okres około 3 miesięcy. To była część, która pomogła mi zanalizować Sonatę jej formę, a także interpretację. Głównym odnośnikiem dla mnie było ustalenie ilości tematów głównych i motywów. Rozpisałam sobie co dokładnie dzieje się z nimi i kiedy pojawiają się w utworze. Chcąc przełożyć  sonatę na formę graficzną stworzyłam  trzy matryce główne i trzy dopełniające. Stosowałam technikę akwatinty, akwaforty, odprysku, lawowania, wiele technik mieszanych i poddawałam je wielu eksperymentom. Ważne było też „wybijanie rytmów” na matrycach. Wszystkie zabiegi powstawały inspirowane muzyką. Zmiany dynamiczne i kulminacyjne zaznaczyłam zmianami odcienia farby i ilością nadruków. Całą formę kompozycji stworzyłam przez nadrukowywanie i powielanie matryc. Zabieg ten najlepiej oddaje relacje panujące między tematami i motywami w utworze, a tymi w obrazie. Praca jest moim subiektywnym spostrzeżeniem zależności muzyki i grafiki powstałą w wyniku mojego kontaktu z dźwiękiem, a niezwykle istotne i pomocne w całym procesie było moje wcześniejsze muzyczne wykształcenie (Lidia Galica)

Pokazowi prac Lidii Galicy towarzyszyć będzie wykonanie Sonaty h-moll Franciszka Liszta w interpretacji Cypriana Sekreckiego, studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Alicji Kledzik. Młody pianista jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach i przeglądach krajowych. Koncertuje od ponad dekady. Od 2016 roku współpracuje z Lidią Galicą przy realizacji projektów artystycznych, a od 2017 roku prowadzi także zajęcia nauki gry na fortepianie w Fundacji Collegium Arte w Poznaniu.

Lidia Galica jest absolwentką Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Opiekunem jej dyplomu w zakresie grafiki warsztatowej był Piotr Szurek, znakomity artysta i pedagog, od wielu lat kształcący również w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ.

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w Muzeum Ziemi Lubuskiej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.