25 IV br. o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy „Dla prestiżu i potomnych. Śląskie skrzynki cechowe. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

Skrzynki cechowe dziś są nie tylko świadectwem dawnej świetności cechów śląskich, ale też zabytkami sztuki stolarskiej najwyższej klasy. Fundowane przez rzemieślników dla własnego prestiżu oraz prestiżu ich korporacji cechowej, stawały się „śladem” działalności rzemieślników dla ich przyszłych następców (Małgorzata Korżel-Kraśna – kurator wystawy)

Cechy to stowarzyszenia zawodowe reprezentujące interesy i prawa rzemieślników. Organizacje te znane już w średniowieczu kształtowały życie gospodarcze, towarzyskie, religijne oraz zapewniały bezpieczeństwo broniąc miast w czasie zagrożenia. Działalność cechowa to także kształtowana od wieków bogata sfera obrzędowości, której ważną częścią były lady cechowe. W tych, różnej wielkości bogato zdobionych drewnianych lub metalowych, skrzyniach przechowywano szczególnie ważne dokumenty: statuty, przywileje, listy, księgi, tłoki pieczętne, insygnia władzy cechowej oraz pieniądze. Pełniły one funkcje symboliczne, ich otwarcie oznaczało często rozpoczęcie obrad cechu. Z tych powodów skrzynie te otaczano szczególnym szacunkiem, określając mianem skarbów, skarbców lub nazywając matkami, co oddaje szczególny stosunek do tych przedmiotów. Ich wyjątkowy status sprawiał, że były to często majstersztyki sztuki rzemieślniczej, które są dzisiaj zabytkami o dużej wartości.

Zasadniczą częścią wystawy “Dla prestiżu i potomnych. Śląskie skrzynki cechowe”, pochodzącej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest 28 cennych zabytków powstałych od XVI do pierwszej połowy XX wieku. Ukazują one wrocławskie oraz śląskie rzemiosło zarówno od strony jego wysokiego poziomu artystycznego, jak i szczególnego  miejsca wytwórczości cechowej w ówczesnym życiu. Prezentowane na ekspozycji lady związane są z wieloma nieistniejącymi już rodzajami wytwórczości. Są to między innymi skrzynki cechu: iglarzy i haftkarzy, kołodziejów, sukienników, postrzygaczy i szykowaczy sukna, kuśnierzy, gorzelników, rybaków, piwowarów, słodowników, rymarzy, siodlarzy, kowali, zegarmistrzów, mieczowników, stolarzy, piekarzy oraz litografów, introligatorów, rytowników, tapicerów czy cyrulików.

Do regionalnych tradycji na wystawie nawiązują obiekty ze zbiorów Działu Sztuki Dawnej, Historycznego i Winiarskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz jeden obiekt będący własnością prywatnego kolekcjonera. Z miastem i regionem lubuskim związana jest między innymi skrzynka cechu farbiarzy z Bytomia Odrzańskiego z 1719 roku oraz tłoki pieczętne i cynowe talerze.

dr Longin Dzieżyc

Termin wystawy:
25 IV – 17 VI 2018

Kurator wystawy:
Małgorzata Korżel-Kraśna

Mecenas wydarzenia:
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze