23 maja 2018 r. w jednej z sal poświęconych historii naszego miasta odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jako że wszystkie sprawozdania – zarówno merytoryczne, finansowe, jak i to kontrolujące (Komisji Rewizyjnej) wypadły znakomicie, obecni na spotkaniu jednomyślnie podjęli uchwałę, że Zarząd pozostaje na następną kadencję niemal w tym samym składzie. Niemal, gdyż z uwagi na nieobecność Pani Janiny Horowicz, jej miejsce zajął Stanisław Domaszewicz.
Członkowie Towarzystwa, obok realizacji standardowych projektów, postanowili również dołożyć wszelkich starań by powstały kolejne tablice upamiętniające wybitnych zielonogórzan: prof. Mariana Eckerta oraz Witolda Nowickiego, przed gmachem Muzeum. Inicjatorem pierwszej z nich był Jerzy Duber, natomiast drugą zaproponował Leszek Kania.

Zebranie sprawnie prowadzone przez Jerzego Dubera przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze. W tym miejscu trzeba podkreślić rolę Emilii Ćwilińskiej, która znakomicie przygotowała spotkanie pod kątem organizacyjnym.  Począwszy od powiadomienia członków, poprzez przygotowanie odpowiednich uchwał, aż po dbałość o drobny poczęstunek.