6 VI 2018 roku (środa) o godzinie 14.30 w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się kolejne szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób. Szkolenia odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu.

Nadchodzące spotkanie  zatytułowane „Elementy obronne architektury Zielonej Góry” dotyczyć będzie nieco zapomnianych już, jednak bardzo ważnych w przeszłości budynków obronnych. W Zielonej Górze należały do nich m.in. trzy bramy miejskie, zielonogórski zamek oraz mury biegnące niegdyś wokół miasta.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wanatko.

Zapraszamy, wstęp wolny.

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 453 01 52)

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – Grzegorz Wanatko (68 327 23 45)