20 czerwca 2018 roku (środa) nastąpi otwarcie wystawy pt. „Historia górnictwa naftowego na Niżu Polskim 1968-2018”, która jest zbiorem elementów zgromadzonych na przestrzeni lat przez Zielonogórski Oddział PGNiG, PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji oraz Exalo Drilling SA.

Przygotowana ekspozycja zawiera: prace fotograficzne pochodzące z realizowanych projektów, prace rysunkowe przygotowane przez dzieci pracowników firmy Exalo Drilling SA, elementy systemów wiertniczych znajdujące się na stałe w zielonogórskim oddziale PGNiG, makiety konstrukcyjne, elementy skalne oraz próbki kopalin, ekrany ekspozycyjne wystawy pt. „Energia z Ziemi” przybliżające wykorzystanie w gospodarce polskiej gazu zaazotowanego oraz ropy naftowej ze złóż eksploatowanych przez PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, film dokumentalny prezentujący historię PGNiG S.A. i Exalo Drilling S.A. oraz wystawę okolicznościowych kufli barbórkowych.

Historia górnictwa naftowego na Niżu Polskim liczy ponad pół wieku i chociaż to znacznie mniej niż w Karpatach, geolodzy, wiertnicy oraz górnicy eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny na zachodzie kraju mają powody do dumy. 1 lipca 1968 roku decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki powołano Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze. Utworzenie Zakładu zawdzięczane jest m.in. pilskim geologom i wiertnikom, którzy na początku lat 60. ubiegłego wieku odkryli złoże ropy naftowej Rybaki koło Krosna Odrzańskiego. Jego eksploatacja zainicjowała historię górnictwa naftowego na Niżu Polskim. Wkrótce potem odkryto złoże gazowo – ropne Nowa Sól, a podczas prac prowadzonych przez Instytut Geologiczny – złoże gazowo-ropne Otyń. Odkrycie w 1964 r. w Wielkopolsce jednego z największych polskich złóż gazu ziemnego Bogdaj-Uciechów, o zasobach wydobywalnych 16 mld m3, a rok później – złoża gazu ziemnego Tarchały w pobliżu Ostrowa Wlkp. i złoża Wierzchowo na Pomorzu spowodowało, że w Zjednoczeniu Przemysłu Naftowego w Warszawie uznano Niż Polski za basen ropno-gazonośny o dużych perspektywach poszukiwawczych.

 

Organizator wystawy:
 

Termin wystawy:
20 czerwca – 12 sierpnia 2018