23 czerwca 2018 r. (sobota) w godz.od 12.00 do 15.30 w sali Witrażowej MZl odbędzie się spotkanie z Edwardem Ćwierzem, dyrektorem Fundacji Pojednanie i autorem książki Polska-Izrael druga szansa od Boga. Współorganizatorami wydarzenia są Lubuska Fundacja Judaica oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Częścią zasadniczą spotkania będzie wykład zatytułowany Polacy i Żydzi w jednym mieszkali Domku. Z uwagi na szeroki zakres tematu zostanie on podzielony na dwie części.

Pierwsza część (12.00 do 13.30) pt. Dlaczego Izrael jest ważny dotykająca przeplatających się materii życia duchowego i rzeczywistego, będzie próbą odpowiedzi m.in. na ważne  pytania. Co ma wspólnego Kościół z Izraelem? Co to oznacza dla Kościoła i narodów? Czego Bóg oczekuje dzisiaj od narodów? Synowie i córki narodu żydowskiego tysiąc lat mieszkali na naszej ziemi. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy Polska ma jakąś rolę do odegrania w odniesieniu do Izraela?

Po półgodzinnej przerwie (od godz. 14.00) rozważane będą zagadnienia, które określono mianem Pojednanie, pocieszenie, przeprosiny. W tym bloku podniesione zostaną kwestie związane z relacjami polsko-niemiecko-żydowskimi na przestrzeni dziejów i obecnie. Szczególny nacisk położony zostanie na wszelkie poczynania realizowane przez Fundację Pojednanie. Ich efektem jest powstanie w 2003 r. w Jerozolimie  polskiego Domu Modlitwy. Kolejnym krokiem stało się zbliżenie z narodem niemieckim. Jednym z pierwszych aktów pojednania był zorganizowany w 2012 r. przez niemieckich chrześcijan „Marsz Życia” w Polsce. Wówczas to potomkowie niemieckich nazistów, biorąc odpowiedzialność na przeszłość, przyjechali do Polski, żeby zrzucić zasłonę milczenia i powiedzieć słowo którego nie byli w stanie powiedzieć ich przodkowie „Przepraszam”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny.