Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w piątek, 7 września br. o godz. 17.00  na otwarcie  wystawy pt. „Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i Niemczech”. Ekspozycja jest pokłosiem projektu realizowanego w roku szkolnym 2017-2018 i powstała dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli ze szkoły mediów w Babelsbergu, Gimnazjum w Neuzelle, Europejskiego Liceum w Zielonej Górze i szkoły podstawowej w Neuzelle.

W starych płacach i dworkach jest coś magicznego, a zarazem niedostępnego dla zwykłego, szarego człowieka. Magiczne  – tak. Niedostępne – nic podobnego. Młodzież ze szkół w Neuzelle oraz z Europejskiej Szkoły dr Rahn w Zielonej Górze postanowiła odczarować i ożywić to, co zapomniane, a także tchnąć w stare pałace nowego, młodego ducha za pomocą fotografii. To dzięki niej uwiecznili to, co przykuwa spojrzenia, zastanawia, budzi lęk (Bernardetta Lelewer jedna z nauczycielek prowadzących projekt).

Wybór obiektów nie ograniczał się do znanych, odrestaurowanych zabytków, lecz był bezpośrednio związany z drogą życiową uczennic i uczniów. Ich zadaniem było stworzenie fotoreportaży o wybranych zabytkach, przy czym nie chodziło o opisanie historii pałacu czy dworu, ale o jego subiektywne postrzeganie, wyrażone w fotografiach i tekstach. To „młode spojrzenie na stare” miało na celu uświadamianie i wspieranie wspólnej tożsamości kulturowej po obu stronach Odry i Nysy.

Uczennice i uczniowie byli wspierani merytorycznie przez dr Barbarę Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dr. Thomasa Drachenberga, Konserwatora Kraju Związkowego Brandenburgia. Partnerami i sponsorami projektu byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Brandenburski Krajowy Urząd Ochrony Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Stowarzyszenie Kulturland Brandenburg, Okręg Odra-Sprewa, Fundacja Deutsche Stiftung Denkmalschutz, fundacja Stift Neuzelle, Europejska Fundacja Oświaty i Kultury Rahn Dittrich Group, gmina Neuzelle, jak również stowarzyszenia wspierające poszczególne szkoły oraz osoby prywatne.

Wystawa będzie prezentowana do 14 października 2018 roku.