3 października 2018 roku (środa) o godzinie 14.30 zapraszamy na szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób.

Spotkanie zatytułowane „Nieznana Zielona Góra w fotografii Zbigniewa Rajche” będzie okazją do prezentacji sylwetki i dorobku nieżyjącego już  fotografa-amatora, który przez dziesięciolecia uwieczniał zaułki i zakamarki naszego miasta. Przypomnijmy, że w 2015 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej wspólnie z Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry WINNICA przygotowało wystawę jego zdjęć z lat 60., 70. i 80. Uzyskaliśmy wówczas dostęp do bogatego zbioru Z. Rajche dokumentującego zmiany jakie zachodziły w krajobrazie  Winnego Grodu. Część tej kolekcji przypomnimy podczas spotkania. Wykład przedstawi dr Izabela Korniluk

Zbigniew Rajche, urodził się w 1929 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, na Ukrainie). Jego rodzice byli nauczycielami wiejskimi na Suwalszczyźnie. Po wybuchu II wojny światowej ojciec został aresztowany przez Niemców (zm. w 1941 r. w obozie w Oranienburgu), matka wraz z dziećmi zamieszkała w Stanisławowie. Tam właśnie Zbigniew Rajche był świadkiem masowych mordów ludności żydowskiej, które miały miejsce na podmiejskim cmentarzu. Dramatyczne wspomnienia tamtych dni spisał później w pamięt-nikach, a w 2011 r. ukazały się one w książce Moja Canossa. Po wojnie, w ramach akcji repatriacyjnej, cała rodzina przesiedlona została do Polkowic. W 1948 r. Zbigniew Rajche rozpoczął służbę wojskową, podczas której ukończył podoficerską szkołę łączności i ożenił się. W latach pięćdziesiątych osiedlił się w Zielonej Górze, gdzie rozpoczął pracę w MSW jako technik telekomunikacji. Jednak znacznie ważniejsze, niż życie zawodowe były dla niego jego pasje. Pisał wspomnienia, uprawiał twórczość poetycką i fotografował. Temu ostatniemu hobby poświęcił się bez reszty. Pierwsze zdjęcia Zielonej Góry wykonał w latach pięćdziesiątych i od tego momentu stale dokumentował zmiany zachodzące w naszym mieście.

Szkolenia odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu.

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 4530152)

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – Izabela Korniluk (86 3272345)