24 października 2018 roku o godz. 17.00  nastąpi otwarcie jubileuszowej wystawy Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin.

Józef Burlewicz, jedna z czołowych postaci zielonogórskiego środowiska plastycznego, funkcjonująca w zbiorowej świadomości dzięki wieloletniej działalności artystycznej i społecznej oraz istniejącej w latach 1978-1990 w Muzeum Ziemi Lubuskiej Galerii Autorskiej. Jest artystą wszechstronnym, biegłym w malarstwie olejnym, grafice, jak również w technice pastelu. Burlewicz najczęściej tworzy prace w konwencji swoistego surrealizmu, czym wyraża swoje filozoficzne i egzystencjalne refleksje, odwołując się do uniwersalnych prawideł ludzkiej mentalności, jak też niepokojów współczesności i własnego przeżywania świata. Zarówno wczesne, jak i dojrzałe obrazy artysty stanowią katastroficzne wizje świata ludzkiej kultury w stanie atrofii i schyłku. Swoim klimatem przywodzą na myśl malarstwo klasyków surrealizmu. Wiele prac z tego okresu posiada nie tylko sens egzystencjalny czy eschatologiczny, ale jest także manifestem suwerennej postawy artystycznej w ówczesnej rzeczywistości politycznej PRL-u. Później dramatyczna treść obrazów artysty ulega wyraźnemu uspokojeniu. Malarz zaczyna tworzyć wyciszone krajobrazy, które w malarski sposób demonstrują urodę otaczającego świata oraz więź łączącą człowieka z naturą i jej porządkiem. W ostatnich latach artysta podjął dialog ze swoim dotychczasowym dorobkiem, powracając do najbardziej charakterystycznych motywów (surrealistyczne krajobrazy, posągi, krucyfiksy). W pracach tych wcześniejszych dramatyzm wizji ustępuje jednak miejsca żywej, pogodnej kolorystyce oraz pełnemu wiary i nadziei przesłaniu spraw ostatecznych.

Józef Burlewicz (ur. 1938), malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1957-1963) pod kierunkiem prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Po ukończeniu studiów w 1963 roku osiedlił się w Zielonej Górze. Brał udział w ośmiu edycjach Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach 1963-1977. Od 1971 roku zasiadał w Komitecie Organizacyjnym tej imprezy, a podczas jej VII i VIII edycji sprawował funkcję przewodniczącego. W 1975 roku był komisarzem „Wystawy Laureatów Festiwali i Konkursów z lat 1973-1975”, towarzyszącej sympozjum. Przez trzy kadencje piastował stanowisko prezesa zielonogórskiego oddziału ZPAP. W latach 1978-1990 w Muzeum Ziemi Lubuskiej funkcjonowała jego Galeria Autorska. W roku 1975 otrzymał nagrodę Złotego Grona, a także Nagrody Publiczności w latach 1973, 1975 i 1977. Za twórczość plastyczną został uhonorowany w 1983 roku nagrodą II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, jest ponadto laureatem Salonów Jesiennych (1973, 1974, 1976 i 1977) oraz Lubuskiej Nagrody Kulturalnej (1971 i 1983). Prace artysty znajdują się w kolekcjach instytucji państwowych oraz prywatnych. Największy zbiór posiada Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Kuratorzy wystawy
Leszek Kania, Jacek Gernat

Termin wystawy
24 X 2018 – 13 I 2019

Obraz wyróżniający wpis: Józef Burlewicz, Ziemia nasza, 1980, olej, płótno, 155×125 cm.

Mecenasi wystawy:

 
Wydanie katalogu prac Józefa Burlewicza z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin artysty zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach Galerii Nowy Wiek.