28 października 2018 roku odszedł Edward Dwurnik, znakomity polski malarz, którego dzieła zielonogórzanie mieli również okazję podziwiać na wystawach czasowych w naszym muzeum. Jeden z obrazów zatytułowany “Zielona Góra” jest na co dzień prezentowany w sali poświęconej historii Winnego Grodu.  W ostatnich miesiącach dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się dokonać zakupu kolejnej pracy Artysty. 6 września br. gościliśmy w jego domu po odbiór płótna, wybór padł na “Władysława Gomułkę” znakomite dzieło wpisujące się w kolekcję złotogronową i jednocześnie odnoszące się historii naszego regionu (W. Gomułka był w latach 1945-1949 ministrem Ziem Odzyskanych). Od 31 października br. obraz będzie można oglądać na wystawie prezentującej najnowsze nabytki Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Edward Dwurnik urodził się 1943 roku w Radzyminie koło Warszawy. W latach 1963-1970 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa, jednak za swojego mistrza uważał Nikifora. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych oraz trzykrotnie uczestniczył (w 1975, 1977 i 1979 r.), w Sympozjach „Złotego Grona” w Zielonej Górze. Był laureatem licznych nagród, m.in. medalu na VII Wystawie i Sympozjum „Złotego Grona” (1975), nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana K. Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarności” (1983), Nagrody Coutts Contemporary Art Foundation (1992). Mieszkał i pracował w Warszawie. Edward Dwurnik należał do najbardziej znanych i cenionych polskich artystów. Przez blisko pół wieku tworzył rozbudowane cykle malarskie, graficzne i rysunkowe. Dorobek zamknął się w imponującej liczbie około siedmiu tysięcy obrazów oraz kilkunastu tysięcy rysunków i grafik. Dzieła malarza znajdują się w wielu kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze posiada autorską kolekcję dzieł E. Dwurnika. Składają się na nią trzy prace malarskie: Pszenica (1973) z cyklu Sportowcy, Zielona Góra (1980) z cyklu Podróże autostopem (realizowanego od 1965 roku), Krakowskie Przedmieście (1981) oraz czternaście malarsko-rysunkowych z cyklu Robotnicy oraz Moi bohaterowie, z lat 1979-1985.