9 listopada br. (piątek) o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy „Józef Piłsudski w ikonografii” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na ekspozycję składają się rozmaite wizerunki Pierwszego Marszałka Polski.

Postaci Józefa Piłsudskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Wryła się ona na zawsze w karty historii Polski oraz w pamięć Polaków. To osoba niezaprzeczalnie wybitna i wielowymiarowa. Świadczą o tym jego czyny, jak i dorobek – przemówienia, artykuły, eseje historyczne, wspomnienia a także wykłady i rozkazy. Świadczy o tym również jego charakter, sumujący wprawdzie wiele wad polityka, takich jak: samowola, bezkompromisowość, nieuprzejmość i nieobliczalność, ale także pozwalający przetrwać porażki i nie zwątpić w obrany cel.

Komendant Józef Piłsudski był w oczywisty sposób dla artystów obiektem inspiracji i fascynacji, stąd tak wiele jego wizerunków z tego okresu. Na wystawie prezentujemy całe spektrum ikonograficzne postaci Wodza zaczynając od rzeźb poprzez litografie, plakaty, obrazy czy drzeworyty. Największą jednak liczbę stanowią fotografie ukazujące Marszałka w jego codziennej pracy, podczas spotkań, parad, z rodziną i w czasie wolnym. Ta wybitna postać uwieczniana została także na wielu numizmatach i medalach.

Termin wystawy:
9 XI 2018 – 14 I 2019

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk