9 listopada br. (piątek) o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy „Szable i pałasze żołnierza polskiego 1794-1918” ze zbiorów Pawła Komorowskiego. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie 30 sztuk broni białej z bogatej kolekcji wielkopolskiego zbieracza i miłośnika historii wojskowości polskiej. Pokaz wpisuje się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze państwo.

Szable i pałasze, które były w uzbrojeniu żołnierza polskiego w epoce zaborów stanowiły bardzo popularną broń. Występowały w setkach tysięcy, jednakże do naszych czasów przetrwała niewielka ilość.  Prezentowane na wystawie zabytki stanowią zapis różnorodności form i wzorów będących niegdyś w użyciu przez polskich oficerów i żołnierzy. Oręż jest częścią kolekcji, w skład której – oprócz polskich – wchodzą szable i pałasze rosyjskie, pruskie, austriackie i francuskie. Scenariusz wystawy oraz bogatą zawartość merytoryczną skonstruował i przygotował dr Włodzimierz Kwaśniewicz, znany i ceniony muzealnik, wieloletni dyrektor i twórca Muzeum Wojskowego w Drzonowie, naukowiec specjalizujący się w bronioznawstwie,  autor setek artykułów, katalogów i publikacji z tego zakresu. (IK)

Szabla – długa sieczna broń biała, z jednosieczną, wygiętą głownią.

Pałasz – broń biała, z prostą, długą i szeroką jedno lub obosieczną głownią.

Termin wystawy:
9 XI 2018 – 14 I 2019

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk

Mecenas wystawy: