W dniach 13, 14 i 16 listopada br. odbył się cykl czterech wykładów wygłoszonych przez pracowników Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej – Martę Gawędę-Szymaniak oraz Jacka Gernata – poświęconych znakomitym reprezentantom polskiej sztuki najnowszej: Edwardowi Dwurnikowi, Janowi Dobkowskiemu, Piotrowi C. Kowalskiemu oraz Jackowi Dłużewskiemu, w ramach wystawy prezentującej najnowsze nabytki MZL (31.10. – 18.11. 2018).  Podczas czterech spotkań zatytułowanych:

  1. W kręgu twórców Złotego Grona: „Poeta polskiej prowincji” – o malarstwie Edwarda Dwurnika.
  2. W kręgu twórców Złotego Grona: Malarskie „uniwersum” Jana Dobkowskiego. 
  3. W kręgu twórców Biennale Sztuki Nowej: Ja i moja pracownia – o artystycznej „kuchni” Piotra C. Kowalskiego.
  4. W kręgu twórców Biennale Sztuki Nowej: Obraz jako współczesna „ikona” – o malarstwie Jacka Dłużewskiego.

omówione zostały sylwetki artystów i ich twórczość w kontekście zakupionych dzieł sztuki oraz już znajdujących się w muzealnej kolekcji. Cykl wykładów wpisał się w program badawczo-edukacyjny promujący muzealne „zakupy”, adresowany do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało naszemu Muzeum dotację na powiększenie i uzupełnienie kolekcji sztuki współczesnej w naszych zbiorach. Środki te zostały uzyskane na potrzeby projektu pn. Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, którego całkowity koszt wyniósł 64 tys. zł (kwotę 14 tys. zł zapewniło Województwo Lubuskie).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,

Zrealizowano ze środków Województwa Lubuskiego