21 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 14.30 zapraszamy na kolejne szkolenie metodyków, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Spotkanie zatytułowane Bojadła – modelowy przykład rezydencji z terenów Środkowego Nadodrza przedstawi Jacek Gernat z Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej. Podczas szkolenia słuchacze zgłębią historię, jak również odkryją walory artystyczne zespołu pałacowo-parkowego w Bojadłach, przykładu rezydencji arystokratycznej na terenie Środkowego Nadodrza, zarazem jednego z wybitnych dzieł barokowej architektury i dekoracji pałacowej na Śląsku.

Szkolenia odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu oraz Ziemi Lubuskiej.

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 4530152)
Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – Izabela Korniluk (68 3272345)