21 listopada br. o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy Izabeli Rudzkiej pt. Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii. Ekspozycja przygotowana jest w ramach wielowymiarowego projektu artystyczno-naukowego związanego z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Część prezentowana w zielonogórskim muzeum ma odniesienie do pejzażu i bitwy o Nowe Kramsko, która miała miejsce w dniach 2-3 lutego 1919 roku.

Projekt „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” zakładał namalowanie sześciu obrazów w oparciu o retrospekcję i porównanie aktualnie obserwowanej przestrzeni pejzażu miejsc z ich historycznym kontekstem z zastosowaniem nowatorskiej, autorskiej techniki malarstwa strukturalnego, zabiegów optycznej transparentności w połączeniu z fotografią i technikami graffiti.

Inspiracjami historycznymi i wizualnymi były dla autorki miejsca związane z istotnymi działaniami podczas Powstania Wielkopolskiego: Anastazewo – potyczka 28  grudnia 1918, Nowe Kramsko – bitwa 2-3 lutego 1919,Rawicz – walki 17 stycznia 1919, Poznań – lotnisko Ławica, bitwa 6 stycznia 1919, Zdziechowa – bitwa 30-31 grudnia 1918, Żnin – walki 11-12 stycznia 1919.Izabela Rudzka odwiedziła wybrane miejsca, dokumentując ich aktualną topografię, szukając i rejestrując ślady czasu historii. Dokumentacja z tych podróży stworzyła wizualny opis podjętych działań w ramach założonego projektu.

Izabela Rudzka – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, prowadzi pracownię Projekty Twórcze i od 2017 roku pracownię Malarstwa.
Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku 2017 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W roku 2018 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Izabela Rudzka jest aktywną malarką, autorką ponad 30 malarskich wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, brała udział w wielu wystawach
zbiorowych. Promuje sztukę działając jako kurator i autorka projektów artystycznych.
W sztuce interesuje ją poszukiwanie synergii pomiędzy nauką a sztuką i spójności sztuki i natury. Realizowała projekty artystyczne w Polsce, Chinach, we Włoszech i w Niemczech. Projektuje rzeźby ze szkła we współpracy z hutami na Murano koło Wenecji. Współpracuje także z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania jako projektantka scenografii i kostiumów teatralnych.
Założony temat projektu wpisuje się we wcześniejsze działania twórcze dr hab. Izabeli Rudzkiej. W swoim malarstwie wielokrotnie podejmowała temat pejzażu, w kontekście czasu i przestrzeni, realizując malarskie działania, gdzie kolorem i strukturami barwnymi tworzyła nowe wymiary, obszary i własny „czas malarski”.