19 grudnia br. w Sali Witrażowej MZL odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego nastąpiło pożegnanie dwojga odchodzących na emeryturę pracowników. Dyrektor Leszek Kania podziękował Zofii Zalewskiej i Józefowi Dudkowi za dotychczasową pracę oraz życzył, by w kolejnym etapie życia znaleźli dużo radości. Następnie przekazał drobne upominki oraz portrety wykonane przez Igora Myszkiewicza.

Po ponad 41-letniej pracy pożegnała się z naszą instytucją Zofia Zalewska – kierowniczka Działu Oświatowego MZL. Osoba niezwykłej energii, pracowitości i życzliwości dla wszystkich, a szczególnie dla najmłodszych. Przez lata edukowała kolejne pokolenia, które przekraczały muzealne progi. Prowadziła zajęcia muzealne dla uczniów, studentów i przedszkolaków. Prawdziwy człowiek-orkiestra mająca w małym paluszku wiedzę o wszystkim, co działo się pod adresem al. Niepodległości 15  w ostatnich czterech dekadach.

Drugą osobą, którą żegnaliśmy był Józef Dudek – z-ca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Pan Józef pracował z nami przez 11 lat i zajmował się zaopatrzeniem. Niejednokrotnie można go było spotkać na salach ekspozycyjnych, gdzie koordynował pracę brygady technicznej.

Podczas świątecznego spotkania dyrektor Leszek Kania przypomniał najważniejsze tegoroczne wystawy oraz podsumował aktywność pracowników w minionym roku. Pogratulował i podziękował wszystkim za wysiłek włożony w realizację zamierzonych celów, w trudnym czasie przeobrażania naszej instytucji – jej rozbudowy i modernizacji. Szczególnie wyróżnił kustoszy zajmujących się opracowaniem scenariuszy nowych ekspozycji  – Martę Gawędę-Szymaniak, dr Anittę Maksymowicz, dr Izabelę Korniluk, dr. Longina Dzieżyca, Grzegorza Wanatko oraz Jacka Gernata. Bardzo mocno zaakcentował rolę osób czuwających nad prawidłową realizacją projektu: Elżbiety Pastyrczyk, Elżbiety Lepczyńskiej oraz Jerzego Dubera, będącego koordynatorem wszystkich prac związanych z rozbudową.

A potem to już zapachniało kawą, mandarynkami, wykwintnymi tortami, sernikami, makowcem i…  rozpoczęło się oglądanie zdjęć dokumentujących poczynania muzealne – i nie tylko – żegnanych kolegów.