UMOWY NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MUZEUM PODPISANE!
Dziś w godzinach przedpołudniowych w Sali Zegarowej MZL podpisano umowy na prace budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokumenty parafowali Maciej Kałmucki i Dariusz Wolimowski (prezesi PERBUD Sp. z o.o.) oraz Leszek Kania – dyrektor MZL i Elżbieta Lepczyńska (gł. księgowa MZL).  Zwieńczeniem spotkania było symboliczne “wbicie łopaty” w miejscu inwestycji. W specjalnie przygotowanych kaskach i kamizelkach dokonali tego: Łukasz Porycki – wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Maciej Kałmucki  oraz Leszek Kania.

W spotkaniu uczestniczyli: Mirosław Glaz – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej oraz jego zastępca Tatiana Janiak. Wśród gości pojawili się również przedstawiciele firmy Progamp pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu – Paweł Ratuś (prezes) oraz Edward Jankowski (inspektor nadzoru).

Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2019-2020 roku. Jej obecna wartość zamyka się sumą 20.839.074,00 zł. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 12.623.056,08 zł  oraz  z wkładu samorządu województwa, który po ostatnim dofinansowaniu o ponad 2,5 mln zł, urósł do  8.216.018,10 zł.