Dziś (11.02.2019) w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbywają się eliminacje okręgowe 43. Olimpiady Artystycznej, która adresowana do uczniów szkół średnich interesujących się sztuką. W województwie lubuskim, do teo etapu zakwalifikowały się 4 osoby. Są to uczennice z I i II LO i Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze oraz II LO z Gorzowa Wielkopolskiego.

Pierwszym etapem eliminacji był egzamin pisemny, który odbywał się w godzinach dopołudniowych. Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania z historii sztuki na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru. Na napisanie pracy pisemnej przeznaczono 3,5 godziny zegarowej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu przeszły go pomyślnie.

II etap eliminacji to dwuczęściowy egzamin ustny, złożony z prezentacji tzw. tematu własnego oraz odpowiedzi na wylosowane dwa oddzielnie punktowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła (na podstawie reprodukcji).

Wypowiedzi uczniów oceniane są przez jury, w skład którego weszli pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej: Marta Gawęda-Szymaniak (kierownik Działu Sztuki Współczesnej), Leszek Kania (dyrektor MZL) i dr Longin Dzieżyc (z-ca dyrektora MZL). Koordynatorem Olimpiady Artystycznej w województwie lubuskim jest, jak co roku, Krzysztof Szewczyk z I LO w Zielonej Górze.