Wczoraj (28.02.2019), we wczesnych godzinach wieczornych, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Witoldowi Nowickiemu (1924-2008). Przed gmachem Muzeum pojawili się zielonogórzanie, dla których artysta był ważną postacią – rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu.
Sylwetkę twórcy i jego rolę w kształtowaniu lokalnego środowiska plastycznego oraz dokonania na rzecz miasta barwnie nakreślił dyrektor MZL. Głos zabrał także syn artysty – Maciej Nowicki, ciepło wspominając ojca. Ujawnił także kilka ciekawych informacji o jego pracach funkcjonujących przez lata w wieczornej odsłonie Winnego Grodu, a mianowicie o neonach rozświetlających niegdyś starówkę.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Maciej Nowicki wraz z małżonką, Artur Wochniak (autor tablicy) oraz dyrektor Muzeum – Leszek Kania.
Dopełnieniem wieczoru był koncert kwintetu HoTS w ramach Jazzującego Muzeum. Tuż przed występem zaprezentowane zostało jedno z dzieł Witolda Nowickiego, znajdujące się zbiorach MZL. Leszek Kania dokonał analizy obrazu przeplatając ją wspomnieniami ze spotkań z artystą oraz jego ciekawym życiorysem.
Tablica została zrealizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta oraz Rodziny Witolda Nowickiego.