10 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 uprzejmie zapraszamy na wykład dr. Longina Dzieżyca poświęcony sztuce secesyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, których tworzywem jest szkło. Spotkanie realizowane w ramach cyklu  Studium Wiedzy o Sztuce i Historii, będzie miało odniesienie do niedawno otwartej wystawy “W blasku secesyjnego szkła“.

Na ekspozycję składają się wybrane  obiekty pochodzące z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Pokaz uzupełniają także cenne okazy z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej. W tym miejsce  warto zaznaczyć, że wystawa prezentowana jest w Sali Zegarowej, gdzie jej dopełnieniem są witraże Marii Powalisz-Bardońskiej.  Znakomitej artystki, która na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przygotowała dla zielonogórskiego Muzeum m.in. osłony okien, a także dwie ogromne prace odnoszące się do tradycji miasta: “Panorama średniowiecznej Zielonej Góry” oraz “Winobranie”. Pierwszy z tych witraży zdobi przestrzenie Sali Zegarowej, drugi zaś umieszczony jest w sąsiadującej z nią Sali Witrażowej.