24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy Podziemne miasto. Piwnice winiarskie Zielonej Góry.

W Zielonej Górze ślady kultury winiarskiej można odnaleźć w zasadzie na każdym kroku, choć często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to przede wszystkim licznych piwnic, do których dostęp jest niejednokrotnie mocno ograniczony. W tych często mocno zaniedbanych i zdegradowanych wnętrzach zachowała się część z dawnej potęgi zielonogórskiego winiarstwa. Popularność spacerów winiarskich organizowanych przez Fundację na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa Gloria Monte Verde oraz zielonogórską „Gazetę Wyborczą” dowiodła, że ukryte pod ziemią elementy winiarskiego dziedzictwa mogą stać się atrakcją turystyczną miasta. Początkiem tej drogi powinno być oznaczenie wybranych obiektów stosownymi tablicami oraz połączenie ich w kilka szlaków. Ten oraz wiele innych postulatów przedstawił w 2010 roku Przemysław Karwowski w artykule. Promocja dziedzictwa winiarskiego Zielonej Góry będącym aneksem do pomnikowego dzieła Mirosława Koleby Topografia  winiarska Zielonej Góry. Mimo, że od czasu wysunięcia tych propozycji minęło już niemal 10 lat, to większość z nich nie została zrealizowana. Aby winiarska historia miasta została wypromowana w odpowiedni sposób, wymagana jest współpraca winiarzy lubuskich, organizacji społecznych służb konserwatorskich, lokalnych przedsiębiorców oraz samorządu miejskiego.

Od lewej: restauracja Bachus (1 i 2),remontowane piwnice w hotelu Ruben (3, 4, 5, 6, 7), dawny Dom Stanów Ziemskich przy ul. Sikorskiego (8, 9), ul. Wodna (9, 10, 11).

Na wystawie zostaną przedstawione zdjęcia dziesięciu piwnic winiarskich. Zdjęcia współczesne zostaną zestawione z dawnymi fotografiami tych obiektów.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Zielona Góra

 

Termin wystawy:
24 IV – 18 VIII 2019

Kurator wystawy:
dr Arkadiusz Cincio