WĘGIERSKA NOC W MUZEUM – 18.05.2019
Polak, Węgier, dwa bratanki… – konkurs wiedzy o Węgrzech
Godz. 19.00

Wzajemne relacje Polski i Węgier sięgają początków naszych państw. Jeśli wierzyć legendom pierwsi władcy Bolesław Chrobry i Stefan Święty wspólnie uganiali się po lasach za zwierzyną, a św. Kinga w posagu małżeńskim wniosła pokłady soli w Wieliczce. Gdyby jednak odrzucić mitologiczne podania, a przytoczyć jedynie fakty historyczne, to na przestrzeni wieków odnajdziemy wiele śladów zażyłych stosunków Polaków i Węgrów. Racząc się doskonałym węgrzynem Polacy wspierali Madziarów w potyczkach z Turkami, a postać gen. Józefa Bema i jego bohaterskich czynów z okresu Wiosny Ludów zapisała się w annałach węgierskiej historii. W 1939 roku premier Węgier Pal Teleki odmówił udziału w agresji na na nasz kraj. Z kolei w 1956 roku Polacy stanęli solidarnie po stronie Węgrów, gdy ich ojczyzna przeżywała dramatyczne chwile, oddając tysiące litrów krwi na pomoc walczącym Węgrom. Ta braterska przyjaźń trwa do dziś, a symbolem znakomicie ukształtowanych relacji jest niezwykle trafne powiedzenie: Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

Pod tym właśnie hasłem odbędzie się konkurs wiedzy o Węgrzech. Uczestnicy zabawy będą zmagać się w dwóch etapach. Pierwszy z nich – test wyboru – wyłoni grono 10 uczestników. Ci z kolei rywalizować będą w głównym konkursie, który również będzie miał charakter quizu z pytaniami zamkniętymi. Na uczestników czekają pytania z zakresu polityki, literatury, sportu, geografii czy historii Węgier.

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Ambasadę Węgier w Warszawie oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych