24.05.2019 roku w neobarokowym zamku w Bad Muskau  nastąpiło otwarcie wystawa Aleksandry Mańczak. Ekspozycja zrealizowana została we współpracy z Fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” w ramach cyklu Topografia polskiej sztuki współczesnej.

Wcześniejsza prezentacja dokonań artystki w tym wyjątkowym miejscu odbyła się w roku 2014 i dotyczyła szeroko rozumianych twórczych odniesień do natury. Obecny pokaz, noszący tytuł Rekwizytorium, zawiera prace powstałe w ostatnich dziesięciu latach. Są one w znacznym stopniu kontynuacją dotychczasowych poszukiwań, będąc jednocześnie nową spójną propozycją artystyczną poświęconą żeńskim portretom. Zrealizowane za pomocą technologii cyfrowej montaże składają się z licznych fragmentów zaczerpniętych z otaczającej rzeczywistości. Bez trudu odnajdziemy w nich części roślin i innych żywych organizmów, jak również cały arsenał przedmiotów oraz rzeczy związanych z ludzką cywilizacją. Natura i kultura tworzą tu jedność przyjmując formę damskich popiersi lub figur. Prezentowane fotomontaże są także rodzajem twórczego dialogu z szesnastowiecznym malarstwem Giuseppe Arcimboldo konstruującego swoje portretowe wizje z elementów martwej natury. Autorka w żartobliwy, a zarazem nieco ironiczny sposób podważa „męskocentryczną” wizję świata ukazując różnorodny wizerunek kobiecości. Rekwizytorium to propozycja intrygująca zarówno w warstwie wizualnej, jak i znaczeniowej.  Prowokuje odbiorcę do własnych refleksji na temat roli i pozycji kobiet we współczesnym społeczeństwie. Znakiem wywoławczym wystawy jest praca pt. Flora dla Księcia Pücklera (2014). Przedstawia boginię roślinności z efektowną głową ananasa i zielonym kolczastym pióropuszem. Można ją odczytywać jako symboliczny hołd złożony ekscentrycznemu arystokracie z powodzeniem uprawiającemu te egzotyczne owoce, ale również jako wyraz uznania dla tych, którzy jego wspaniałe dzieło, jakim jest Park Mużakowski, znakomicie kontynuują.

  1. Fenomenka (2017), 2. Erotomanka (2018), 3. Kleptomanka, 4. Szamanka (2018), 5. Amen-ka (2016), 6. Narkomanka ( (2017)

Termin wystawy:
24.05.2019 – 04.08.2019

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Na zdjęciu zapowiadającym wpis na stronie internetowej zaprezentowana została praca Flora dla Księcia Püklera (2014)