Przed chwilą zakończyły się obchody Dnia Dziecka organizowane przez TPD w naszym muzeum. Były one połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego i poetyckiego. Dzieci otrzymały wspaniałe nagrody, które z pewnością staną się zachętą do rozwijania twórczości artystycznej.
Święto najmłodszych stało się też okazją do uhonorowania odznaczeniami statutowymi działaczy i firm współpracujących z TPD.
W trakcie spotkania przybliżona została sylwetka Henryka Jordana, wielkiego społecznika, orędownika wychowania fizycznego, twórcę tzw. ogródków jordanowskich. Człowieka, o którym mówi się, że wyprowadził dzieci z dusznych sal szkolnych na powietrze.
Uroczystość ubarwiły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
Ze strony MZL imprezę przygotowały nasze koleżanki z Działu Oświatowego: Urszula Rogowska (kuratorka wystawy prac pokonkursowych) oraz Anna Zawadzka-Dziuda.
Więcej o wystawie: https://mzl.zgora.pl/…/pokonkursowa-wystawa-prac-dzieciecych/