19 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 12.00 w gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej nastąpi otwarcie wystawy* „100-lecie powołania Polskiej Policji” zorganizowanej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć repliki przedwojennych mundurów, broń będącą na wyposażeniu Policji Państwowej, przedwojenne kodeksy karne i wiele fotografii dokumentujących służbę policjantów z tamtego okresu.

24 lipca 1919 roku ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej została powołana Policja Państwowa. Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych
i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego
– stanowił art. 1 ustawy. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Polska Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca.
Powołanie Polskiej Policji w 1919 roku było bardzo ważną datą w procesie budowania polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Nie był to łatwy proces, a ujednolicenie służb z trzech pozaborowych części kraju trwało kilka lat. Pierwszym Komendantem Głównym Policji Państwowej  został inspektor Władysław Henszel, który pełnił swoją funkcję do kwietnia 1922r. – a jego głównym zadaniem było właśnie  przeprowadzenie unifikacji struktur policyjnych na ziemiach pozaborowych.
W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 r.
17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), podległą niemieckiej policji porządkowej.
Polskie Państwo Podziemne tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze rozwiązały formalnie Policję Państwową.
7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.
6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).

Termin wystawy
19 VI – 29 IX 2019

Kuratorzy wystawy:
podinspektor Małgorzata Barska
podinspektor Małgorzata Stanisławska

Anna Zawadzka-Dziuda
Tomasz Kowalski

*Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku osób w nim uczestniczących w materiałach zdjęciowych, filmowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.