11.09.2019 roku (środa) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy “Dawne zielonogórskie atelier fotograficzne 1858-1945”, przygotowanej z okazji święta naszego miasta – Winobrania.

Ekspozycja przedstawia historię dawnych zakładów fotograficznych, które funkcjonowały w Zielonej Górze w latach 1858-1945. Początki profesjonalnej fotografii w mieście są związane z osobą Ottona Linckelmanna, który w 1858 roku przy dzisiejszej ulicy Moniuszki założył swoje pierwsze studio fotograficzne. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat ponad 20 fotografów prowadziło tu swoje atelier, m.in. przy dzisiejszych ulicach Jedności, Drzewnej czy Kupieckiej. Niektóre z nich działały nieprzerwanie aż do końca II wojny światowej, a po jej zakończeniu w części z nich wykonywali zdjęcia polscy fotografowie.

Na ekspozycji prezentowane są dawne fotografie i reprodukcje wykonane we wspomnianych atelier, ponadto reklamy zamieszczane w lokalnej prasie przez właścicieli zakładów oraz materiały pochodzące z akt policji budowlanej przechowywane w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Wystawę wzbogacają zabytkowe aparaty fotograficzne ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Dodatkową atrakcją są zdjęcia ukazujące wnętrze domu znanego zielonogórskiego wydawcy pocztówek i właściciela dużej księgarni oraz sklepu z materiałami kreślarskimi Paula Mohra.

Stare fotografie pozwalają na wędrówkę w czasie i poznanie wizerunków dawnych mieszkańców miasta. Dzięki wystawie można dowiedzieć się, jak na przestrzeni dekad ewoluowały techniki fotograficzne i sposoby portretowania osób oraz jak wyglądali i w co ubierali się niegdyś mieszkańcy Zielonej Góry.

Katalog wystawy do pobrania kliknij

Współorganizatorami wydarzenia są: Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Kuratorzy wystawy:
dr Bartłomiej Gruszka, dr Alina Polak-Woźniak

Termin wystawy:
11 IX – 20 X 2019

* Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku osób w nim uczestniczących w materiałach zdjęciowych, filmowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.