Muzeum  Ziemi Lubuskiej zaprasza w środę, 11 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 na kolejne spotkanie o tematyce kresowej.  Wykład pt. “Wrzesień 1939 – tragedia Kresów” wygłosi prof. Stanisław Nicieja – polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji, autor wielu publikacji, w tym wielotomowej serii „Kresowa Atlantyda”.

Prelekcja przygotowana została w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, a jego przedmiotem będzie wrzesień 1939, kiedy to ok. 300 tys. Polaków, chroniąc się przed inwazją Niemców i Sowietów zbiegło do Rumunii.

Prof. Stanisław Nicieja to historyk związany z opolskim środowiskiem naukowym. Odbył staże naukowe na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (1978-1979) oraz w Instytucie Historii PAN (1981-1982), następnie uzyskał liczne stypendia naukowe: Bolesława Krokowskiego w Nancy i Paryżu (1986), Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990-1991), Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1993). W latach 1996-2002 oraz 2005-2008 oraz 2012-2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2001-2005 sprawował mandat senatora RP z okręgu opolskiego, a w latach 1989-1993 zasiadał w Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego oraz zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie. Opublikował ponad 20 książek i kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych, w większości poświęconych problematyce kultury kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Wśród najważniejszych pozycji książkowych wymienić należy: “Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986”, “Cmentarz Obrońców Lwowa”, “Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza”, “Jałta z perspektywy półwiecza”, “Łyczaków – dzielnica za Styksem”, “Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta”, “Cmentarz Łyczakowski w fotografii”, “Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie”, “Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław”, “Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda”. W swoich publikacjach prof. Nicieja próbuje przywracać pamięć o utraconych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, ale również – co nie mniej ważne – o istotnym wkładzie Polaków w dorobek kulturalny pozostawiony na Kresach.

W roku 2012 rozpoczął edycję pomnikowej, wielotomowej publikacji: “Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” (do 2019 roku ukazało się już 13 jej kolejnych tomów). W roku 2015 edycja ta została wyróżniona Nagrodą Klio – jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez księgarzy i środowisko historyczne w Polsce. Profesor jest także współautorem kilku filmów dokumentalnych o Lwowie. m.in. “Orlęta Lwowskie” (1990), “Snem wiecznym we Lwowie” (1992), “Zadwórze – polskie Termopile” (1993).