4 marca 2020 roku (środa), o godzinie 17.00 nastąpi otwarcie polsko-niemieckiej wystawy pt. „Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą”. Współorganizatorami wydarzenia są Muzeum Ziemi Lubuskiej i Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie.

Wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po obu stronach Odry. Jest ona zaproszeniem do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Tereny nadodrzańskie, zmieniające przez wieki swoją przynależność państwową, były od zawsze terenem pogranicza. Tutaj spotykała się również kultura Żydów niemieckich z kulturą Żydów polskich. Tej różnorodności kulturowej nad Odrą, Obrą i Wartą zagrażać zaczęła w XIX w. narastająca fala nacjonalizmu i antysemityzmu, a ostatecznie zniszczył ją nazizm. Po II wojnie światowej granica między Polską a Niemcami została wyznaczona na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po wypędzeniu i wysiedleniu niemieckiej ludności ziemie te stały się nową ojczyzną dla Polaków. Przez krótki czas wydawało się, że na Dolnym Śląsku i Pomorzu zadomowią się także ocaleli z Holokaustu polscy Żydzi. Początkowo osiedliły się tutaj ich dziesiątki tysięcy, ale większość z nich opuściła te tereny do końca lat 60. XX wieku. Z biegiem czasu tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą popadła w zapomnienie, a jej ślady zacierały się lub zostały zniszczone. Wystawa próbuje ocalić od zapomnienia i przypomnieć te ślady.

Program wernisażu:

  • powitanie gości: Leszek Kania (dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej)
  • wprowadzenie do wystawy: dr Magdalena Abraham-Diefenbach i dr Magdalena Gebala, kuratorki
  • „Żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu” – wykład Andrzeja Kirmiela (dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej),
  • poczęstunek kulinariów żydowskich przygotowanych przez członków  Chrześcijańskiej Wspólnoty „Bez Ścian” ze Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Zielone Górze.

Wystawa potrwa do 26 kwietnia 2020 roku.

 

Mecenasi wydarzenia